Tiago Cardoso (York University)

Ed Bickert & Don Thompson – Alone Together

John Coltrane Quartet – Bessie’s Blues

Art Farmer – Fair Weather

Quintonal – Ballade Pour Lianne I

Lenny Breau – You Needed Me

The Tiago Cardoso Trio – Emily